Inter Drift Race 2016

Motivační závody (IDR) pouze pro členy Týmu RC DRIFT RACING TEAM OSTRAVA. Tyto závody se budou konat jednou měsíčně a to v týmové garáži pokud se nedomluvíme jinak.

Každý závod se bude konat, pokud se sejdou minimálně 4 drifteři.

Z každého jednotlivého závodu bude prvních 5 drifterů obodováno a tyto body se mu budou sčítat a na konci ročníku se vyhlásí první tři vítězové. Tito následně obdrží věcné ceny (poháry, medaile, apod.) Poháry budou vyhotoveny ve 4.kvartálu daného roku, nejpozději však 30.11.

IDR bude rozdělena do dvou částí:

 1. Kvalifikace
 2. Battle

 

Kvalifikace se bude sestávat z jednoho tréninkového kola a z 3 po sobě jdoucích kol ostrých. Každé kolo bude odstartováno rozhodčími. Každé z ostrých kol bude bodováno následujícím způsobem.

 1. Rozhodčí – dodržování ideální stopy, projetí tzv. checkpointy. Tento má právo udělit 48 bodů.
 2. Rozhodčí – styl jízdy (CS, plynulost jízdy, rychlost jízdy). Tento má právo udělit 52 bodů.

Maximální počet bodů, které je jezdec schopen dosáhnout v jedné kvalifikační jízdě je 100 bodů. Po skončení všech 3 kvalifikačních ostrých kol se dosažené body sečtou.

Ten, který získá nejvíce bodů v kvalifikaci a umístí se tedy na prvním místě, získá 5 bodů do celkového hodnocení.

Bodování kvalifikace:  

 1. Místo – 5 bodů
 2. Místo – 4 body
 3. Místo – 3 body
 4. Místo – 2 body
 5. Místo – 1 bod
 6. Místo – 0 bodů

Každé další místo má 0 bodů.

 

Battle se bude konat po krátké přestávce cca 15 minut po kvalifikacích. Každý zúčastněný v kvalifikaci odjede jeden závod s každým dalším zúčastněným z kvalifikace. Závod se sestává z jednoho tréninkového kola, kdy jezdci objedou jedno kolo tratě, přičemž druhý jezdec vyjede nejdříve ve chvíli, kdy první z jezdců opustí tzv. safezónu. Po tomto kole následují 2 battly, kdy v jednom je jezdec leader a v jednom chaser. Pokud battly dopadnou nerozhodně, rozhodčí nařídí opakování jízdy, kdy se již nepojede tréninkové kolo, ale budou se opakovat obě ostrá kola ve stejném pořadí, v jakém byla určena před startem. Jako leader v prvním battlu bude ten, který v kvalifikaci získal méně bodů.

 1. Vedoucí vůz

Vedoucí vůz musí jet čistou stopu, maximální úhel a co nejblíže k checkpointům. Typicky by měl vedoucí zajet cca 90% výkonu z kvalifikace.

 1. Následující vůz

Následující vůz musí co nejlépe kopírovat vedoucího. Dále musí být k němu co nejblíže. Zároveň se jeho přední kola nesmí dostat na úroveň nebo před přední kola vedoucího.

 1. Předjíždění

Předjíždění je dovoleno kdekoliv na trati, pokud se vedoucí vůz viditelně odchýlí od ideální stopy, kterou stanovili rozhodčí, nebo se nabourá. Jakékoliv jiné předjíždění, které nezahrnuje výše zmíněný text je považováno za ilegální a hodnotí se jako nula bodů pro následujícího jezdce.

Kolize

 1. Vedoucí vůz

Vedoucí vůz musí jet po celou dobu battle ideální stopu a také udržovat adekvátní rychlost. Pokud vedoucí nečekaně zpomalí, může to vést k odečtení bodů daného battlu. Vůz by měl jet přibližně stejnou rychlostí, jakou jel v kvalifikaci. Jestliže vedoucí nejede driftem, vyletí z čisté stopy nebo pokud příliš zpomalí a toto způsobí, že do něj narazí následující vůz, bude za tuto kolizi zodpovědný vedoucí vůz. Toto je na individuálním posouzení rozhodčími, jak velký podíl měl vedoucí vůz na kolizi.

 1. Následující vůz

Následující vůz musí sledovat vedoucího a přibližně odhadovat jeho rychlost v průběhu celého battle. Jestliže dojde ke kontaktu, který způsobil následující vůz a tím vedoucí ztratí stopu nebo dostane hodiny, je na vině následující vůz což znamená nula bodů. Jízda dveře na dveře kdy dochází k mírnému kontaktu je povolena, ale za předpokladu že neovlivní stopu styl a úhel vedoucího. 

 1. Jezdec dosáhne 0 bodů, když nastanou dvě a více z následujících událostí

Jedno kolo mimo trať

Jízda rovně

Trefení vytyčení tratě

Zastavení            

 

Hodnocení battlů:

Budou rozhodovat 2 rozhodčí. Každý rozhodčí jednotlivě oznámí, kdo by podle něj měl vyhrát. Mohou mezi sebou diskutovat, což může vést ke dvěma možným výsledkům:

 1. Vůz A vyhrál
 2. Vůz B vyhrál
 3. Ještě jednou

V případě rozhodnutí „ještě jednou“ jezdci projedou znova celý battle.  Může být vyhlášeno i několik „ještě jednou“ za sebou.

Za každý vyhraný battle získá jezdec 1 bod do tabulky daného závodu. Po odježdění všech vzájemných battlů, budou body sečteny. V případě, že 2 jezdci budou mít stejný počet bodů, rozhodne o jejich pořadí výsledek jejich vzájemného battlu. Tedy jezdec, který vyhrál vzájemný battle získá lepší umístění v konečném bodování.

Bodování:  

 1. Místo – 5 bodů
 2. Místo – 4 body
 3. Místo – 3 body
 4. Místo – 2 body
 5. Místo – 1 bod
 6. Místo – 0 bodů

Každé další místo má 0 bodů.

Jezdec může v daném dni získat maximálně 10 bodů, vyhraje-li kvalifikaci a následně i battle.

 

Pravidla:

Pneu: Yokomo CARPET, DS-006 Competition Series II FFF Zero

Bude-li mít jezdec jiné pneu, je na ostatních jezdcích zda umožní jezdci s těmito pneu účast v závodě a to v závislosti na rychlosti jízdy daného jezdce. Tuto výjimku musí schválit nadpoloviční většina účastněných jezdců

 1. Úhel

Maximální úhel, pod kterým je jezdec schopen pohybovat se po dráze, aniž by ztratil kontrolu nad vozem.

 1. Ideální Stopa

Je to stopa, která je před závodem určena rozhodčími. Tato stopa je označena vnějšími a vnitřními „checkpointy“

 1. Styl

Styl je jednou z nejvíce subjektivně hodnocených veličin. Styl je o tom projet celou dráhu v ideální stopě pod maximálním úhlem. Mezi styl se řadí například to, jak agresivně se přehazuje vůz při změně směru jízdy, blízkost ke hrazení, extrémní úhel, a v případě vyřazovacích soubojů blízkost k vedoucímu vozidlu. Důležitým aspektem je držení předních kol vždy ve směru tratě.

Jezdec dosáhne 0 bodů když:

 1. Dostane hodiny
 2. Neprojede driftem
 3. Když udělá double crash (předek zadek auta)
 4. Vážná kolize se soupeřem ne tzv. kiss
 5. Když kontakt s okolím způsobí náhlou změnu směru nebo hodiny.
 6. Couvání

 

Další ustanovení:

Nejsou povolena jakákoliv zařízení na kontrolu stability vozu. (Dbox, gyroskop, atd.)

Předepsané pneumatiky jsou Yokomo CARPET, DS-006 Competition Series II FFF Zero
Baterie 2S LI-PO, NIMH, NICD 7,4V  
Pokud můžete, používejte v zájmu bezpečnosti vlastní i ostatních při nabíjení LIPO SAFE BAG.
Motory, elektronika, karoserie v měřítku 1:10

Jestliže má vůz před svým nástupem na trať jak při battlu tak při kvalifikaci poruchu nebo například vybitou baterii může zažádat o odklad startu. Tento odklad je při battlu 2 minuty a při kvalifikaci je na rozhodčích jaký čas jezdci udělí, minimálně to však jsou 2 minuty. Vybije-li se baterie v průběhu battlu, jezdec prohrává automaticky daný battle.

Každý účastník musí mít řádně zaplaceny teamové poplatky. 

Výsledky budou vždy zveřejněny na webu DRT a v garáži na nástěnce.

 

1. Rozhodčí má vždy pravdu

2. Pokud ji náhodou nemá, může jezdec vyvolat diskusi s rozhodčími, do které se nesmí se zapojovat ostatní jezdci, kterých se daná jízda netýkala.

 

Věříme, že se závodů zúčastní co největší počet jezdců, užijeme si dny plné driftu a zábavy, procvičíme své schopnosti a dovednosti.