DRIFT PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ ZÁVODů

OBECNÁ ČÁST:

- obecně platí, že co není povoleno je zakázáno
- modely aut 1:10
- elektro motor
- 50:50, CS
- karoserie do šíře 210 mm
- doplňky na karoserii jsou povoleny
- doplňky mohou přesahovat půdorys karoserie
- povoleny podvozky se čtyřmi koly.
- veškeré délky podvozků pro RC Drift jsou povoleny
- veškeré mechanické úpravy podvozku jsou povoleny
- měnit CS v průběhu závodu je povoleno
- motory a převody bez omezení
- zákaz používání elektronických stabilizačních systémů
- baterie NiCd, Nimh, LIPO 2S
- povinost používat ochranný sáček (LIPOBAG) při nabíjení baterií
- rozhodčí se zavazují soudit nezaujatě a nestranně
- minimální počet jsou 2 rozhodčí na závod
- pokud se rozhodčí chtějí také zúčastnit závodu, musí být po celou dobu závodu 3 rozhodčí a 1 náhradní rozhodčí
- rozhodčí se v průběhu kvalifikací nesmí střídat v hodnocení zón a styl
- pravidla budou vždy při závodě pověšené u tratě volně k nahlédnutí
- jezdci nesmí být v průběhu závodu pod vlivem alkoholu, nebo omamných látek. Jinak je
mohou rozhodčí diskvalifikovat ze závodu a pořadatelé vykázat z objektu
- pokud bude jezdec přistižen při tréninku na závodní dráze ve skupině do které nepatří, bude
mu škrtnut nejlepší kvalifikační výsledek
- při opakovaném přistižení při neoprávněném tréninku na závodní dráze bude jezdec
diskvalifikován ze závodu
- jezdec nemůže podat protest proti verdiktu rozhodčích
- jezdec může požádat rozhodčí o vysvětlení jejich verdiktu
- rozhodčí mohou kdykoliv provést technickou prohlídku modelu jezdce

KVALIFIKACE:

- jezdci budou rozděleni do skupin po 5-ti až 10-ti lidech
- každá skupina má před svou kvalifikační jízdou tréninkový čas
- tréninkový čas se spustí vždy pouze na pokyn rozhodčích
- trénink probíhá formou samostatných jízd po jednom jezdci
- jezdec může vystartovat až jezdec před ním projede označeným místě na trati (cca ¼ tratě)
- do bodované jízdy jezdec vystartuje na pokyn rozhodčích, nebo podle světelné signalizace
- bodovaná kvalifikační jízda má jedno tréninkové kolo a dvě ostré kola, každé odstartované a bodované zvlášť
- podle počtu závodníků a časového harmonogramu může být kvalifikačních kol více
- pokud jezdec udělá chybu v bezpečné zoně, má nárok na opakování startu, ovšem pouze 3x
- účelem je získat co nejvíce bodů za projetí zóny a za styl jízdy
- každý jezdec má v případě problému těsně před jízdou právo požádat organizátory závodu o odklad startu na 3 minuty
-při technickém problému v průběhu bodované jízdy závodník nemá nárok na opakovaný start
- pokud nebude jezdec před svou jízdou přítomen na startu, přichází o svoji jízdu a pokračuje další jezdec v pořadí
- pořadí do soubojů určí jedno nejlépe bodované kolo jezdce

Bodování:

- Maximální počet bodů, který je možno získat v kvalifikačním kole, je 100 bodů
- 100 bodů je rozděleno dle dispozic každé dráhy na 70-80 bodů za zóny a 20-30 bodů za styl.
- 70-80 bodů za zóny může být rozděleno rovnoměrně (např. 20+20+20+20) mezi všechny zóny dráhy a nebo můžou být rozděleny poměrem obtížnosti jednotlivých zón (např. 30+20+20).
-Vnější zónu by měl tvořit určitý délkový úsek dle složení a možnosti dráhy. Vyšší hodnocení bude za souvislý drift celou délkou zóny. Pří najetí do zóny později než od začátku a nebo vyjetí dříve než na konci zóny, budou body přičteny poměrně.
-Vnitřní zónu tvoří linka kolmá na vnitřní oblouk zatáčky. Čím blíže k vnitřku zatáčky, tím více bodů.
-Rozhodčí stylu bude mít 20-30 bodů přičemž může rozdělovat body i na desetinná místa.

Hodnocení:

Rozhodčí zón:


- hodnotí pouze vjezd, průjezd a výjezd na zónách
- sleduje úhel driftu a vzdálenost od mantinelu
- při bodování zohlední i vjezd a výjezd ze zóny. (pokud jezdec projede zónou v pěkném úhlu a v minimální vzdálenosti od mantinelu, ale jeho vjezd a výjezd nebyly ideální, dá soudce za zónu méně bodů než v případě perfektního vjezdu, průjezdu a výjezdu ze zóny)
-při bodování zohlední i vytočení předních kol do směru jízdy

Rozhodčí stylu:

- hodnotí celkový dojem z jízdy
- rychlost jízdy
- ideální stopu
- rychlost přehozu auta
- plynulé a ustálené vytočení předních kol
- energii a vášeň řidiče

Jezdec dostane 0 bodů když:

- dostane hodiny
- když kontakt s okolím způsobí změnu směru jízdy
- když přejede jedním kolem vyznačenou trať

SOUBOJE:

- podle najetých bodů v kvalifikaci se jezdci seřadí do pavouka po skupinách
- každá skupina má před svou jízdou tréninkový čas
- tréninkový čas se spustí vždy pouze na pokyn rozhodčích
- trénink probíhá ve formě soubojů dvou jezdců
- jezdci mohou vystartovat až jezdci před nimi projedou označeným místě na trati (cca ¼ tratě)
- do hodnoceného souboje jezdci vystartují na pokyn rozhodčích, nebo podle světelné signalizace
- první jezdec (leader) startuje ze přední pozice. Druhý jezdec (chaser) ze zadní pozice
- tréninkové kolo začíná leader, chaser vyjíždí až leader projede označeným místem na trati, (cca v 1/3 tratě)
- souboj začíná jedním tréninkovým kolem a pak 2 hodnocená kola systémem start - 1 kolo - cíl - výměna vedoucího vozu - start - 1 kolo - cíl
- leader má za cíl vést ideální stopu a rychlost,
- chaser musí kopírovat stopu leadera a snažit se co nejvíce přiblížit k vedoucímu jezdci
- pokud jeden z jezdců udělá chybu v bezpečné zóně, má nárok na opakování startu, ovšem pouze 3x
- každý jezdec má v případě problému těsně před jízdou právo požádat organizátory závodu o odklad startu na 3 minuty
- při technickém problému v průběhu souboje závodník nemá nárok na opakovaný start
- pokud nebude jezdec před svou jízdou přítomen na startu, jeho soupeř automaticky postupuje

Bodování:

- rozhodčí mají 10 bodů na jednu jízdu, které se rozdělí daným poměrem mezi soupeřící jezdce (např. 10:0, 8:2)
- po ukončení souboje se podle výsledků určí buď vítěz, nebo remíza
- souboj vyhrává ten, jehož součet bodů získaných při jízdě jako leader a jako chaser, bude větši minimálně o jeden bod, než součet soupeře
- body se nebudou dělit na desetinná místa
- v případě remízy se celý souboj opakuje, ovšem už bez tréninkové jízdy

Hodnocení:

- oba rozhodčí hodnotí souboj jako celek
- hodnotí styl, rychlost, plynulost a úhel driftu
- leader získává body za plynulý průjezd v ideální stopě
- chaser získává body za tlak na leadera
- pokud leader vyjede z ideální stopy, ztrácí body
- pokud chaser neustále těsně tlačí na leadera, získává body (i když leader nejede ideální stopu)
- při bodování rozhodčí zohlední i vytočení a stálou polohu předních kol do směru jízdy
- předjíždění je povoleno pouze když leader vyjede z ideálni stopy a nebo nabourá
- pokud leader vyjede z ideální stopy a umožní tím své předjetí ,tak prohrává
- pokud chaser předjede leadera mimo ideání stopu, tak prohrává
- při nabourání jednoho ze závodníků druhý dokončí svou jízdu až do cíle, pokud to podmínky dovolují
- leader nesmí záměrně brzdit chasera
- pokud leader nedrží ideální stopu nebo záměrně brzdí chasera a ten do leadera nabourá, na vině je leader, toto je na posouzení rozhodčích
- pokud chaser narazí do leadera kvůli vysoké rychlosti nebo zkrácení ideální stopy, na vině je chaser, toto je na posouzení rozhodčích
- lehké postrkování leadera při těsném souboji je povoleno, ten však nesmí změnit směr jízdy, toto je na posouzení rozhodčích
- pokud je chaser v těsné blízkosti za leaderem a podmínky tratě to dovolují, může chaser přejet vnitřní vyznačení tratě jedním vnitřním předním kolem
- přední kola chasera se nesmí dostat na úroveň nebo před přední kola leadera

Jezdec dostane 0 bodů když:

- kontakt se soupeřem způsobí změnu směru jízdy soupeře
- kontakt s okolím způsobí jeho změnu směru jízdy
- přejede jedním kolem vyznačenou trať
- dostane hodiny
- zastaví

UNITED RC DRIFTERS 2015